Kosteusmittaus

KOSTEUSKARTOITUS

Kosteuskartoituksessa selvitetään pintakosteusilmaisimen avulla rakenteisiin mahdollisesti ajan kanssa kertynyt kosteus. Pintakosteusmittaus tehdään rakenteita rikkomatta.Tästä laaditaan kosteuskartoitusraportti.

KOSTEUSMITTAUS 

Kosteusmittaus on jatkotoimenpide kosteuskartoitukselle, jos siinä havaitaan kohonnutta kosteutta. Kosteusmittaus voidaan tehdä  tapauksesta riippuen pienen reiän (4mm) kautta tai rakennetta/rakenteita avaamalla. Näin saadaan selville vahingon laajuus esim. vesivahinkotapauksessa. Samalla selvitetään rakenteiden vaurioituminen, homehtuminen tai korroosio.

BETONIN KOSTEUSMITTAUS

Betonivalun kuivumisen edistymistä voidaan seurata kosteusmittauksen avulla. Koska betoni kuivuu hitaasti ja sitä pinnoittamaan on yleensä kiire, tulee varmistua siitä, että betoni on kuivunut tarpeeksi kyseiselle materiaalille. Näin vältytään kalliilta korjauksilta ja sisäilmaongelmilta, joita aiheutuu liian märän betonin pinnoittamisesta.